«а виното се иска майсторлък,
на лозето му тр€бва ваданлък

јкумулаторни лозарски ножици

јкумулаторни лозарски ножици

ћЌќ√ќ ѕќ¬≈„≈ ќ“ ≈ƒ»Ќ »Ќ—“–”ћ≈Ќ“.ѕоследно поколение ножици,дизайнът,ергономи€та и тестовете за надежност¬† са тествани във фабриката на INFACO.÷ели 6 години б€ха необходими за създаването на последни€ модел ELECTROCOUP F3010,за да е с максимален капацитет и надежност,б€ха проведени тестове през три пълни сезона.“ози апарат предостав€ възможност,самите вие да замен€те режещата глава според работата ,ко€то вършите.„етири взаимно замен€еми режещи глави.Standart,Kit Light-√Ш35,Kit Medium-√Ш45,Kit Maxi-√Ш55.ѕодобрени€ по електрониката:бро€ч ср€зове,ниво батери€,... - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство,градина
ELECTROCOUP јкумулаторна лозарска ножица F3010
ѕодход€щ за:
  • лозарство
  • овощарство
  • градина

3600.00 лв.

јкумулаторни лозарски ножици

ѕрофесионална акумулаторна лозарска ножица за резитба до √Ш35.”добна с ергономичен дизайн.Ѕатери€та издържа на 8-10 часа интензивна работа.—мен€еми режещи глави,безшумна работа.√аранци€ 3 години. - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство
FELCO јкумулаторна лозарска ножица Felco 810
ѕодход€щ за:
  • лозарство
  • овощарство

3200.00лв.
2960.00лв.