«а виното се иска майсторлък,
на лозето му тр€бва ваданлък

јкумулаторни лозарски ножици

јкумулаторни лозарски ножици

ћЌќ√ќ ѕќ¬≈„≈ ќ“ ≈ƒ»Ќ »Ќ—“–”ћ≈Ќ“.ѕоследно поколение ножици,дизайнът,ергономи€та и тестовете за надежност¬† са тествани във фабриката на INFACO.÷ели 6 години б€ха необходими за създаването на последни€ модел ELECTROCOUP F3010,за да е с максимален капацитет и надежност,б€ха проведени тестове през три пълни сезона.“ози апарат предостав€ възможност,самите вие да замен€те режещата глава според работата ,ко€то вършите.„етири взаимно замен€еми режещи глави.Standart,Kit Light-√Ш35,Kit Medium-√Ш45,Kit Maxi-√Ш55.ѕодобрени€ по електрониката:бро€ч ср€зове,ниво батери€,... - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство,градина
ELECTROCOUP јкумулаторна лозарска ножица F3010
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • овощарство
 • градина

3600.00 лв.

јкумулаторни лозарски ножици

ѕрофесионална акумулаторна лозарска ножица за резитба до √Ш35.”добна с ергономичен дизайн.Ѕатери€та издържа на 8-10 часа интензивна работа.—мен€еми режещи глави,безшумна работа.√аранци€ 3 години. - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство
FELCO јкумулаторна лозарска ножица Felco 810
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • овощарство

3200.00лв.
2960.00лв.

јкумулаторни лозарски ножици

¬реме за р€зане: ¬†макс. 100 минут謆ќбхват за р€зане:¬†200 см.¬†¬†«а оформ€не,подкастр€не и поддръжка на жив плет.”добните дръжки могат да се наклан€т под ъгъл и да се адаптират към естественото положение на ръцете.ќстрието се смен€ лесно без инструменти.ћоже да се превърне в косачка за подр€зване на морава. - Ћозарство, лозе, оформ€не,подр€зване,жив плет
GARDENA јкумулаторна ножица за храсти
ѕодход€щ за:
 • оформ€не
 • подр€зване
 • жив плет

Ќе е в наличност

јкумулаторни лозарски ножици

јкумулаторна ножица - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство,градина
Pellenc јкумулаторна ножица Pellenc
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • овощарство
 • градина

Ќе е в наличност