«а виното се иска майсторлък,
на лозето му тр€бва ваданлък

ќбтегачи,котви,инструменти

ќбтегачи,котви,инструменти

ѕј“≈Ќ“ќ¬јЌќ ¬†ќбтегач от галванизирана стомана с висока устойчивост.ѕозвол€ва обт€гане на жиците без да ги къса или реже.ѕодход€щ за жици със сечение до 2,7мм.(100бр. в опаковка)¬† - Ћозарство, лозе, лозарство,градина,овощарство
Fenox ќбтегач за жица до 2,7мм
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • градина
 • овощарство

0.70 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

ќбтегач за жици.ѕодход€щ за жици със сечение до 3,5мм(100 бр. в опаковка) - Ћозарство, лозе, лозарство,градина,овощарство
Fenox ќбтегач за жица до 3,5мм
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • градина
 • овощарство

0.81 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

ќбтегач за бодлива и лесовъдна тел.(25бр. в опаковка) ¬† - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство,градина
Fenox ќбтегач за жица до 5мм
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • овощарство
 • градина

2.50 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

 отвата представл€ва комплект от три части;(1)дръжка-600mm,(2)стоманен диск√Ш120,(3)метална скоба.«акотв€ се с помощта на “-образен ключ.10 бр. комплекта в опаковка.÷ената е за бр.котва. - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство,зеленчуци
Fenox  отва за песъчливи почви 600 мм.
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • овощарство
 • зеленчуци

4.60 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

 отва-комплект от 3 части.(1)дръжка-750mm,(2)стоманен диск√Ш120,(3)заключваща скоба.«акотв€нето става с помощта на “-образен ключ.10бр.комплекта в опаковка. ÷ената е за 1бр. комплект. ¬†¬† - Ћозарство, лозе, лозарство,градина,овощарство
Fenox  отва за песъчливи почви 750 мм.
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • градина
 • овощарство

4.69 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

 отва комплект от 3 части.(1)дръжка900mm,(2)метален диск√Ш120,(3)метална заключваща скоба.«акотв€нето става с помощта на “-образен ключ.10 бр. комплекта в опаковка.÷ената е за 1бр. комплект. - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство,зеленчуци
Fenox  отва за песъчливи почви 900 мм.
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • овощарство
 • зеленчуци

5.90 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

ѕј“≈Ќ“ќ¬јЌќ —тандартно закотв€що колче от галванизирана стомана и скоба "Bracket".Ћесно за забиване в почвата,с три разтвар€щи се дръжки за закотв€не,които предлагат несравнима устойчивост срещу изтръгване.(10 бр. в сак).÷ената е за 1бр. колче. - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство,градина
Fenox «аков€що колче 500мм
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • овощарство
 • градина

10.55 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

—тандартно закотв€що колче с дължина 600мм със скоба "Bracket".Ћесно се забивଆ в каменисти почви,с три разтвар€щи се дръжки,които предлагат несравнима устойчивост срещу изтръгване.(10 бр. в сак).÷ената е за 1бр.колче.¬†¬† - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство,градина
Fenox «акотв€що колче 600 мм.
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • овощарство
 • градина

11.90 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

«акотв€що колче 1000мм(√Ш21).ќт галванизирана стомана,с три закотв€щи се дръжки,уникална устойчивост срещу изтръгване.(10 бр. в сак,предлага се без скоба).÷ената е за 1бр. колче.¬†¬† - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство,градина
Fenox «акотв€що колче 1000 мм.
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • овощарство
 • градина

32.50 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

—коба от калена галванизирана стомана.ƒостав€ се отделно само за колче с размер 1000мм.(10 бр.в опаковка)¬† - Ћозарство, лозе, лозарство,овощарство,градина
Fenox —коба за закотв€що колче 1000мм.
ѕодход€щ за:
 • лозарство
 • овощарство
 • градина

7.20 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

»нструмента е с “-образна форма,в долната си част завършва с квадрат за заклинване в диска. - Ћозарство, лозе, постав€не,котва
Fenox “-образен ключ
ѕодход€щ за:
 • постав€не
 • котва

55.50 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

ѕлаката за постав€не на закотв€щи колчета е от калена галванизирана стомана.Ќеобходима при разтвар€нето на закотв€щите дръжки,за да се избегне потъването на колчето.«абележка:ѕлаката е за многократна употреба,използва се при постав€нето на колчета 500мм и 600м쬆 - Ћозарство, лозе, при заковтв€не
Fenox ѕлака за закотв€щи колчета
ѕодход€щ за:
 • при заковтв€не

23.15 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

√ол€ма плака необходима при разтвар€нето на закотв€щите скоби на колчета 1000мм.ѕлаката се постав€ ,за да се избегне потъване на колчето по време на постав€нето му.«абележка:ѕлаката е за многократна употреба! - Ћозарство, лозе, при заковтв€не
Fenox ѕлака за закотв€щи колчета 1000мм
ѕодход€щ за:
 • при заковтв€не

39.55 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

»нструмента е неоходим при забиването на колчето,с използването му се изб€гват нежелани деформации на тръбата.«абележка:»нструментଆе за многократна употреба!¬† - Ћозарство, лозе, при заковтв€не
Fenox »нструмент за забиване 500/600мм
ѕодход€щ за:
 • при заковтв€не

30.90 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

Ўилото е за разтвар€не на закотв€щите скоби(дръжки).«абележка:Ўилото е за многократна употреба! - Ћозарство, лозе, при заковтв€не
Fenox Ўило за колче 500/600мм
ѕодход€щ за:
 • при заковтв€не

30.90 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

»нструмента е необходим по време на забиването на колчето,при употребата му се изб€гват нежелани деформации по колчето.«абележка:»нструмента е за многократна употреба! - Ћозарство, лозе, при заковтв€не
Fenox »нструмент за забиване 1000мм
ѕодход€щ за:
 • при заковтв€не

51.20 лв.

ќбтегачи,котви,инструменти

Ўило за разтвар€не на закотв€щите скоби(дръжки).‘иксира солидно закотв€щото колче в почвата.«абележка:Ўилото е за многократна употреба!¬† - Ћозарство, лозе, при заковтв€не
Fenox Ўило за колче 1000мм
ѕодход€щ за:
 • при заковтв€не

51.25 лв.