За виното се иска майсторлък,
на лозето му трябва ваданлък

Дъбови бурета

Дъбови бурета

Буре дъбово със стойка 2,8 литра. - Лозарство, лозе, лозарство,обработка ,на грозде
БГЛОЗАР Дъбово буре 2,8л
Подходящ за:
 • лозарство
 • обработка
 • на грозде

66.00 лв.

Дъбови бурета

Дъбово буре със стойка. 30 литра - Лозарство, лозе, лозарство,обработка ,на грозде
БГЛОЗАР Дъбово буре 30л
Подходящ за:
 • лозарство
 • обработка
 • на грозде

110.00 лв.

Дъбови бурета

Буре дъбово 50 литра. - Лозарство, лозе, лозарство,обработка ,на грозде
БГЛОЗАР Дъбово буре 50л
Подходящ за:
 • лозарство
 • обработка
 • на грозде

132.00 лв.

Дъбови бурета

Буре дъбово със стойка 4 литра. - Лозарство, лозе, лозарство,обработка ,на грозде
БГЛОЗАР Дъбово буре 4л
Подходящ за:
 • лозарство
 • обработка
 • на грозде

75.00 лв.

Дъбови бурета

Буре дъбово 10 литра. - Лозарство, лозе, лозарство,обработка ,на грозде
БГЛОЗАР Дъбово буре 10л
Подходящ за:
 • лозарство
 • обработка
 • на грозде

80.00 лв.

Дъбови бурета

Буре дъбово 20 литра. - Лозарство, лозе, лозарство,обработка ,на грозде
БГЛОЗАР Дъбово буре 20л
Подходящ за:
 • лозарство
 • обработка
 • на грозде

90.00 лв.

Дъбови бурета

Буре дъбово 100 литра. - Лозарство, лозе, лозарство,обработка ,на грозде
БГЛОЗАР Дъбово буре 100л
Подходящ за:
 • лозарство
 • обработка
 • на грозде

200.00 лв.