За виното се иска майсторлък,
на лозето му трябва ваданлък

Машинка за връзване на лозе

Акумулаторна връзвачка.В  - Лозарство, лозе, лозарство,овощарство,градина
Pellenc Акумулаторна връзвачка
Подходящ за:
  • лозарство
  • овощарство
  • градина

Не е в наличност

Акумулаторни лозарски ножици

Акумулаторна ножица - Лозарство, лозе, лозарство,овощарство,градина
Pellenc Акумулаторна ножица Pellenc
Подходящ за:
  • лозарство
  • овощарство
  • градина

Не е в наличност