За виното се иска майсторлък,
на лозето му трябва ваданлък

ФОСФАТ КОМПОЗЕ- Диамониев фосфат/Тиамин

Непредвидените климатични или санитарни особености (гниене) които  понася  гроздето могат да доведат до значително намаляване на съдържанието на подхранващи елементи, естествено присъстващи в гроздето. Доброто развитие на дроджите гарантира бърза ферментация, пълна и ефикасна,зависеща от тяхното подхранване. ФОСФАТ КОМПОЗЕ позволява ефикасно попълване на липсата на различни хранителни елементи и така избягва замирането на фирментацията и трудностите за довеждането до край. ДИАМОНИЕВИЯТ СУЛФАТ, допринася в мъстите и вината амонячен азот ) най-лесно усвоимата за дрождите форма на азот по време на размножаването им). ТИАМИНЪТ )Витамин В1) е необходим за нарастването и размножаването на дрождите. ФОСФАТ КОМПОЗЕ се използва добре също и при: мъсти, по време на  алкохолна ферментация, заготовка на маи предназначени за ферментация. ФОСФАТ КОМПОЗЕ спомага за поддържането на по-жизнена изобилна популация дрожди по време на ферментацията.

 Дозиране: По време на алкохолната ферментация: 10g/hl

 Дозиране: При започване на алкохолната ферментация 10g/hl до 20g/hl

 Начин на използване: Разтворете ФОСФАТ КОМПОЗЕ  в малко от мъстта или виното около 10 L. Поставете и хомогенизирайте ако е възможно. За подновяване на ферментацията поставете ФОСФАТ КОМПОЗЕ в мая за реферментация.


Подходящ за:
  • Вино производствo


тагове:
фосфат, vialatte, oenologie, martin, france, диамониев, производствo, композе, вино, тиамин

Share on Facebook
Не е в наличност

Други продукти:

НОВО Енологични продукти

Подходящ за:
  • Вино производствo

0.00 лв.

НОВО Енологични продукти

Подходящ за:
  • Вино производствo

0.00 лв.